Skip Navigation LinksForside > Om Alkalær

Eag V. Hansn


Eag V. Hansn er lærer, musiker, forsker og forfatter. Han har i to årtier beskæftiget sig intenst med de dybereliggende årsager til læse- og staveproblemer.


Hans opdagelse af Læsetrappen og dens naturlige læseudviklingstrin markerer begyndelsen på en helt ny epoke inden for læseområdet. Med indførelsen af Læsetrappen kan Danmark således blive det første land i verden der garanterer at alle lærer at læse!


Eag er af den overbevisning at hvis noget ikke virker ordenligt eller korrekt, så må man lave det om. Også selv om man er vant til noget andet. Det er det han har gjort med Alkalær, hvor det har været nødvendigt at gøre op med nogle normer i skolen.


Vision, mission & formål


Eag V. Hansns primære vision med Alkalær er at ALLE KAN LÆRE AT LÆSE.


Missionen for selskabet Alkalær ApS og alle tilknyttede er at få den vision realiseret.


Alkalærs overordnede formål er at uddanne nuværende og kommende generationer til et liv med flere muligheder igennem øgede læsefærdigheder. Læsesvage der får løst deres basale problem, får langt hurtigere succes i livet – rent fagligt, men også socialt. 


Øgede læsefærdigheder kan spare skolesystemet for ufattelige mængder af resurser, og samfundssocialt kan det spare staten for oceaner af penge. Men vigtigst af alt: Menneskeligt får vi et bedre samfund med større viden, positivitet og gåpåmod. 


Det startede en ÅNSDA


I efteråret 2000 fik Eag V. Hansn mulighed for at opleve børns læseindlæring via et vikariat i en børnehaveklasse på Frederiksberg. I klassen var der 24 elever. Det var livlige og videbegærlige børn, og de fleste sugede alt til sig der havde at gøre med bogstaver, lyde og læsning. Det viste sig – ikke uventet – at deres største forventning til det at gå i skole var at så skulle de lære at læse.


Eag skrev Erik og onsdag på tavlen. Og her opstod problemet, for han havde ikke lært på seminariet hvorfor Erik staves sådan og ikke som det lyder – Eag – samt hvorfor onsdag lyder som ånsda, sådan som børnene umiddelbart ville stave det. Læs mere om hvorfor det startede en ånsda, i håndbogen Læsetrappen. 


Eag opdagede blandt andet at de lydrette ord var lette for eleverne at arbejde med, simpelthen fordi de staves som de siges. Men der var på det tidspunkt ikke materialer med lutter lydrette ord på markedet.


Eag fik således en idé der senere viste sig at få vidtrækkende konsekvenser. Han gik selv i gang med at lytte sig frem til lydrette ord, og disse blev samlet sammen og systematiseret efter antallet af bogstaver.


Han udarbejdede dernæst et 100 procent lydret materiale og afprøvede det med det samme på eleverne, som kastede sig over det med stor iver, sandsynligvis fordi ordene var logiske og til at forstå.


Eag havde fundet ”the missing link”. Det var disse få, dyrebare ord der skulle udgøre grundstammen for en logisk læseindlæring.


Sidenhen forskede han videre og færdigudviklede metoden, bl.a. ved fonetisk at afklare og ’oversætte’ alle de ord som ikke staves som de siges, og som har lyde der ikke er repræsenteret i alfabetet. Metoden blev anvendt på hundredvis af læsesvage elever med diverse diagnoser og handicap, og alle lærte han at læse til niveauet af deres personlige sprogudvikling. Den eneste forudsætning var at den enkelte elev var motiveret og havde et sprog samt et fungerende sanseapparat.


Yderligere forskning og undervisning inden for læseområdet har betydet at Eag V. Hansn har ikke mindre end 60 udgivelser, fra bøger til undervisningskompendier, på samvittigheden.


Forlaget Alkalær


De første udgivelser Eag V. Hansn fik udarbejdet, blev trykt via andre forlag, men i længden var det ikke tilfredsstillende.


Derfor stiftede Eag i 2004 sit eget forlag – Alkalær v/ Erik Vierø Hansen – som et enkeltmandsselskab. Selve navnet Alkalær er skabt ud fra den erfaring Eag gjorde sig i de forgangne år, nemlig at alle kan lære at læse. Eags kone, Anne Vierø Hansen, blev den nærmeste sparringspartner og redaktør på udgivelserne. Hun tog sig også af alt det administrative omkring virksomheden. En uvurderlig hjælp!


Forlaget blev optaget i brancheforeningen BFU.


Som for de fleste iværksættere var de første år meget hårde, og i denne periode var salg af materialer samt Eags privatundervisning til læsesvage elever den eneste indtægtskilde i virksomheden.


Det var først i 2011 at virksomheden begyndte at få lidt økonomisk succes, nemlig i forbindelse med udgivelsen af håndbogen Læsetrappen som fik flere til at kende til og bruge systemet. Eag var også begyndt at uddanne andre undervisere i Alkalær-metoden, så de sammen kunne samle op på alle de læsesvage børn og voksne der var over hele landet. 


De efterfølgende år var Alkalær en gazellevirksomhed med støt stigende succes, og der var nu behov for ansatte og et mere professionelt setup. I den forbindelse blev Hasse Palmelund i 2016 ansat som direktør, hvilket var så succesfuldt at Headquarter kunne rykke ud af Eags og Annes private hjem allerede et par år efter.


I 2017 blev enkeltmandsvirksomheden omdannet til et anpartsselskab, Alkalær ApS, som i dag er driftsselskabet.


I dag tilbyder virksomheden følgende:


Undervisningsmaterialer og læseværktøjer


I vores shop kan man finde alle vores produkter. Der er bl.a. bestselleren ”BO SÅ EN KO – Danmarks letteste læsebog”, den anmelderroste håndbog ”Læsetrappen” samt adskillige undervisningsmaterialer, læse-selv-bøger, tablet-apps og brætspil. Alt sammen udviklet til at lære ALLE elever at læse.


Uddannelse


Alkalær efteruddanner lærere, pædagoger, læsevejledere m.m. til certificerede Alkalær-undervisere, således at de mestrer Alkalær-metoden. Det kan du læse mere om på vores uddannelses-side.


Privatundervisning


Vores professionelle Alkalær-undervisere tilbyder privatundervisning i hele Danmark samt enkelte steder i udlandet. Flere undervisere tilbyder desuden fjernundervisning via internet. Læs mere herom på siden Privatundervisning.


Headquarter


Headquarter kalder vi kontoret hvor den daglige drift foregår. Her nedenfor kan de se hvem vi er:


OBS! Profiler under udarbejdelse.

 

Kontakt os


Alkalær ApS
Bygmarken 4A, Værebro
3650 Ølstykke
Telefon: 44 66 27 27
E-mail: info@alkalaer.dk

 

 

 

ABONNER PÅ VORES NYHEDSBREV