Skip Navigation Links

 

Det startede en ÅNSDA

I efteråret 2000 vikarierede Eag V. Hansn i en børnehaveklasse på Frederiksberg. 

I klassen var der 24 livlige og videbegærlige elever, og de fleste sugede alt der havde at gøre med bogstaver, lyde og læsning, til sig. Det viste sig – ikke uventet – at deres største forventning til det at gå i skole var at så skulle de lære at læse. 

På tavlen skrev Eag ONSDAG med store tydelige bogstaver. Men samtidig havde han en halvdårlig smag i munden. Det her var jo ikke konsekvent. Eleverne havde lært at bogstav O siger sit eget navn. At skrive ”ONSDAG” på tavlen hvor O normalt udtales som en Å-lyd, svarede ikke til det de havde lært. Samtidig sluttede ordet med et stumt G. Det var i virkeligheden forræderi.

Den onsdag foran tavlen blev der taget en beslutning, nemlig at lave et helt nyt læsesystem. Et fonetisk baseret læsesystem som var let og logisk, og som kunne lære alle at læse.

 

Spørgsmål og svar

Hyppigt stillede spørgsmål om Alkalær:

Er det sandt at Alkalær påstår at man kan lære at læse på en uge?
Alkalær har ALDRIG påstået at man kan lære at læse på en uge. Det er decideret utroværdigt, og det ønsker vi ikke at lægge navn til. Til gengæld siger vi at alle der er motiveret, og som har et sprog og et fungerende sanseapparat, kan lære at læse. Det gælder også testede ordblinde. Et realistisk bud på hvor lang tid det tager at lære en standard læseudfordret elev at læse, er mellem ½ til 1½ år, afhængig af problemets størrelse og arbejdsindsats. 

Hvorfor bliver alle Alkalærs læsebøger skrevet med store bogstaver?
Alle Alkalærs læsebøger bliver IKKE skrevet med store bogstaver, kun de lydrette bøger. Erfaringen viser at helt nye læsere i den spæde start rent fagligt profiterer af arbejdet med store bogstaver. Det har også vist sig at de føler sig mere trygge hvis de får den mulighed. Sammenlignet med de små bogstaver, som kræver at eleven behersker 3 forskellige højdeniveauer, er de store bogstaver nemlig langt lettere at have med at gøre pga. de enkle og logiske former. Når eleven behersker de store bogstaver, bliver han hurtigst muligt præsenteret for de små, og kan således begynde at læse alle mulige slags ’normale’ bøger. 

Hvem ejer Alkalær?
Alkalær er et ApS der er 100 pct. dansk ejet og som har adresse i Egedal Kommune uden for København. Det vil med andre ord sige at vi er fuldstændig uafhængige af større indenlandske såvel som udenlandske virksomheder og organisationer. Samtidig bestræber vi os på at have så mange danske leverandører af vores produkter som overhovedet muligt.   

Kan alle blive uddannet til Alkalær-undervisere?
Ja, Alkalær-uddannelsen er principielt åben for alle. Her adskiller Alkalær-uddannelsen sig ikke væsentligt fra andre uddannelser. Situationen kunne fx være at en forælder ønsker at uddanne sig for at kunne undervise sit handicappede barn derhjemme. Den slags initiativer støtter vi varmt. Det sker også nu og da at en forælder har oplevet at en læsebesværet søn eller datter har lært at læse hos en professionel Alkalær-underviser og dernæst selv ønsker at tage uddannelsen for at kunne hjælpe andre børn. En sådan forælder har allerede en hel del undervisningserfaring i Alkalær-metoden fordi den daglige undervisning netop foregår på hjemmefronten. Bortset fra det er det naturligvis en fordel at have så meget undervisningserfaring som overhovedet muligt. Af samme grund er 96-97 pct. af Alkalær-underviserne uddannede lærere eller børnehaveklasseledere. 

Går det ikke ud over kvaliteten at uddannelsen er åben for alle? 
Jo, i enkelte tilfælde. Det sker en sjælden gang at en forælder der er blevet uddannet i Alkalær-metoden, har lavet tvivlsomme resultater efter endt uddannelse. Den slags er imidlertid også sket for uddannede lærere og børnehaveklasseledere. Succesraten behøver altså ikke nødvendigvis at have noget at gøre med, om man i forvejen er uddannet lærer eller børnehaveklasseleder. 

Påstår I at Alkalær er den eneste metode der kan lære børn at læse?
På ingen måde! Langt de fleste danskere har lært at læse ved hjælp af nogle helt andre metoder end Alkalær, og det er jo gået rimeligt tilfredsstillende i adskillige hundrede år. Det specielle ved Alkalær er at vi garanterer at alle kan lære at læse – også dem der ikke umiddelbart har flair for læsning, altså testede ordblinde.  

Hvorfor kan man ikke bare benytte sig af de tilbud som skolerne tilbyder eleverne gratis?
Det kan man også sagtens gøre. Nogle gange med succes. Men det ville kun være rimeligt at det skolevæsen som vi alle sammen indirekte bidrager til, garanterede at alle elever i skolen rent faktisk lærte at læse. Fakta er at de læsesystemer som skolerne bruger, ikke virker for alle elever, specielt ikke de elever der har ekstraordinært svært ved at lære at læse. 

Er det ikke nok bare at have en læreruddannelse for at lære børn at læse?
Jo, sådan burde det være. Problemet er at læreruddannelsen er meget teoretisk, også mht. læsning. På seminariet studerer lærerne mange forskellige læseteorier, men på intet tidspunkt træner de helt konkret hvordan man lærer Emil på seks år at læse, især hvis han har svært ved det. I øvrigt bliver lærerne kun undervist overfladisk, om overhovedet, i bogstavernes lyde (fonetik), hvilket er grundlaget for al læsning. Derfor er det også helt forkert at skyde skylden på lærerne. De gør alt hvad de kan. Men deres uddannelse er mangelfuld, i hvert fald hvad angår undervisningskompetence i læsning. 

Hvad er anderledes ved Alkalær-metoden i forhold til andre metoder? 
Først og fremmest at Alkalær har udviklet Læsetrappen som er en kronologisk rækkefølge af de naturlige læsetrappetrin som enhver læseelev skal igennem for at lære at læse. De vigtigste trin er: 

  1. Bogstavernes lyde 
  2. Lydrette ord 
  3. Det hemmelige alfabet (de ikke-alfabetiske lyde) 
  4. Vokal- og konsonantskift. 

Et andet vigtigt princip i Alkalær-metoden er at eleven lærer at læse i sit eget tempo, altså 100 pct. undervisningsdifferentiering. Det er hele forudsætningen for at alle kan lære at læse. 

Hvor og hvordan foregår Alkalær-uddannelsen?
Nogle gange foregår den i Alkalærs egne lokaler. Andre gange afholder vi kurserne på de enkelte skoler, alt efter muligheder og behov.
Uddannelsen tager som regel mellem 1-2 år og består af tre intensive 2-dageskurser med daglig praktik i tidsrummene imellem de enkelte kurser. På de to første kurser skal kursisten bl.a. bestå en prøve i henholdsvis bogstavernes standardlyde samt lydene i det såkaldt hemmelige alfabet. 
Uddannelsen afsluttes med en diplomeksamen hvorefter kursisten kan kalde sig for Certificeret Alkalær-Diplomunderviser.  

Hvor mange har taget Alkalær-uddannelsen?
Indtil videre har Alkalær uddannet ca. 2.000 lærere og børnehaveklasseledere. Vi arbejder hårdt på at uddanne så mange som muligt, således at Danmark kan blive det første land i verden hvor man fra officielt hold kan udstede en decideret læsegaranti der gælder for alle.


Pædagogik

Pædagogikken i Alkalær-metoden indeholder mange helt nye og utraditionelle tanker. Selve navnet Alkalær er skabt ud fra overbevisningen og erfaringen om at alle kan lære at læse. 

Tanken om at alle kan lære at læse, har vidtrækkende konsekvenser, ikke mindst for læseindlæring på begynderniveau samt i indskolingen. Det har nemlig vist sig at læsningen bliver meget lettere og mere logisk for børnene hvis man udelukkende bruger såkaldt lydrette ord (ord der staves som de siges). Resultatet er at langt flere kan læse meget mere og langt tidligere. 

Det er ikke længere urealistisk at børn der rækker ud efter læsning, kan mestre det allerede fra 3-4-årsalderen. Det er imidlertid vigtigt at børnene selv har lyst til at lære at læse! Læsning på begyndertrinet må aldrig ske på baggrund af voksnes ambitioner på barnets vegne.

Opdagelsen af Læsetrappen og dens naturlige læseudviklingstrin markerer begyndelsen på en helt ny epoke inden for læseområdet. Med indførelsen af Læsetrappen kan Danmark således blive det første land i verden der garanterer at alle lærer at læse.

Alkalærs pædagogik tager udgangspunkt i barnets verden. Derfor er bøgerne spækket med gode historier og sjove tegninger, og er fulde af børnevenlige sange og musik.

 

Her er et afsnit fra håndbogen "Læsetrappen" hvor Eag V. Hansn i 2010 er på forkant med tidens hotte emne: Nationale test.


TEST: PEST ELLER FEST?

Test, prøver og karakterer er noget der i den grad kan vække negative følelser. Mange mennesker har følt den ubehagelige side ved at gå til eksamen: Ondt i maven og følelser af pres, stress, uretfærdighed og mindreværd. Det er grunden til at mange skyr test, prøver og eksamener som pe-sten. Og det er også grunden til at unge mennesker forsøger at klare eksamenspresset ved hjælp af betablokkere (blodtryks- og angstdæmpende medicin) samt forskellige koffeinholdige energidrikke.

Nu såvel som dengang de blev indført, har de nationale test været et ’hot’ emne i den offentlige debat. Spørgsmålet er om test er en personlig hjælp til den enkelte elev, eller om formålet i virkeligheden er at optimere den faglige kompetence så han senere kan yde sit bedste for samfundet? Med andre ord: Er test for livet eller for erhvervslivet?

Test kan være udmærkede, men de skal først og fremmest være en sag mellem lærer og elev. Den kendte uddannelsesforsker Peter Mortimore understreger at for meget fokus på test virker stressende og demotiverende for mange elever. Han har været på nært hold af et af Europas mest gennemkontrollerede skolesystemer, nemlig det engelske, som i disse år oplever det paradoksale at score stadig højere i de nationale test, men samtidig ringere i de internationale PISA-undersøgelser.

Et af de mest uheldige aspekter ved test og prøver finder man ved at teste eleven på et niveau hvor man i forvejen ved han ikke er, men hvor han, fordi han har en bestemt alder eller befinder sig på et bestemt klassetrin, forventes at befinde sig rent fagligt. Det kan være o.k. for den fagligt stærke elev, men nedværdigende for den langsomme. Den slags er med til at give test og prøver et dårligt ry. At teste 2.-klasses-elever i dansk for ord som fx ”bødker”, ”kompetence” og ”veneration”, som det er sket i de hjemlige nationale test, vidner desværre om mangel på ’fingerspitzgefühl’ mht. elevernes verden og virkelighed, og kan kun være med til at gøre dem kede af det.

En test må aldrig blive det vigtigste. Den situation kan opstå hvis hele den daglige undervisning er tunet ind på at bestå den næste store test, hvorved skolen kan komme til at fungere som en uddannelsesfabrik. Visse steder i USA kan man opleve at skoler får økonomisk tilskud alt efter hvor højt de scorer. Imidlertid bør man være varsom med en sådan model fordi den har tendens til at kvæle kreativitet og selvstændighed. Samtidig kan det være fristende for de enkelte skoler at manipulere med tal og statistikker eller fjerne de svageste elever for at hæve gennemsnittet. Ved at offentliggøre resultaterne fra de nationale test, altså en rang-ordning af skolerne, er der en potentiel fare for at det samme kunne ske i Danmark. En anden måde at gribe sagen an på ville være kun at offentliggøre de skoler der klarer sig allerbedst, fx "Skolernes top-10", som positivt forbillede for andre. Sund konkurrence hvor alle stræber.

Et positivt træk ved skriftlige prøver er at de er mere neutrale og uafhængige af lærerens forhold til den enkelte elev. Således vil lærerens ’kæledægge’ ikke nødvendigvis klare sig godt til den slags prøver. Mundtlige eksamener på højere klassetrin tester først og fremmest elevens retoriske færdigheder og er ikke særlig brugbare. 

Optimalt set burde test være en håndsrækning til den enkelte elev, så han kan være sikker på at han kan det han selv har besluttet sig for at lære. Når test går hen og bliver til pest, skyldes det først og fremmest at andre overtager styringen på bekostning af individets selvbestemmelse. Elever der føler at de er medbestemmende, har det som regel helt fint med at blive testet og prøvet. Dybest set burde enhver test på ethvert niveau være frivillig. Man må altså beslutte sig for om man vil bruge test som sorterings-redskab eller pædagogisk hjælpemiddel. Kun det sidste kan anbefales.

Hvis test er et problem, så er vejen frem paradoksalt nok endnu flere test – vel at mærke ikke store, tunge og afskrækkende, men små og lette test der gør under-visningen tryg og virkelighedsnær for eleven og samtidig viser vejen frem. I forbindelse med denne læse-metode er det efterhånden afprøvet i et utal af skoleklasser at indskolingselever der er i færd med at bryde læsekoden, oplever daglige test som noget helt normalt og ofte med stor begejstring. En bestået test er samtidig en mulighed for læreren til at fortælle eleven at han klarer sig godt. Anerkendelse af fremskridt giver glæde og tryghed hos barnet.

At påstå at test ligefrem skulle være fest, er nok at strække den for vidt. Ikke desto mindre kan test i den rigtige udformning og i rimelige mængder være med til at skabe en ivrig og festlig stemning, både for det enkelte barn og i klasselokalet som helhed.